Obowiązkowa podzielona płatność – od 1 listopada 2019r. – dla transakcji powyżej 15 tys. zł.

  • Post last modified:28 października 2019

Płatność za fakturę

Od dnia 1 listopada br. każdy podatnik (również zwolniony) ma obowiązek zastosować MPP (Metodę Podzielonej Płatności), przy dokonywaniu zapłaty elektronicznym przelewem bankowym za fakturę, która spełnia trzy cechy łącznie:

  • jej wartość brutto przekracza 15 tys. zł,
  • co najmniej jedną pozycję na fakturze jest towar lub usługa wymieniona w załączniku na 15 do ustawy w VAT,
  • fakturę wystawił podatnik tego podatku, który wykonał czynności dokumentujące tą fakturę.

Istotne jest to, czy płatność ma nastąpić od dnia 1 listopada 2019 r., natomiast nie ma znaczenia, kiedy wystawiono tę fakturę, oraz czy dotyczy ona czynności wykonanych przed czy po dniu 1 listopada 2019 r.

Aby tego dokonać należy posiadać konto firmowe – z konta osobistego nie jest możliwe dokonanie podzielonej płatności.

Oznaczanie faktur

Wprowadzone ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw regulacje wskazują, w jakim przypadku faktura powinna zawierać informację “mechanizm podzielonej płatności”. Zatem tylko faktury spełniające przesłanki ustawowe powinny być tak oznaczane. Przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz tych elementów zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów “fakturowych”. Również z punktu widzenia kodeksu karnego skarbowego faktura zawierająca oprócz elementów koniecznych dodatkowe informacje nie jest fakturą “wadliwą”.

Niezależnie od oznaczenia faktury nabywca ma obowiązek sprawdzenia, czy w konkretnym przypadku nie zachodzi obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do całej faktury czy też jej części.

Załącznik nr 15