You are currently viewing JPK VAT … to nic strasznego

JPK VAT … to nic strasznego

  • Post last modified:18 października 2017

1 stycznia 2018 r. w strukturze JPK_VAT pojawi się dodatkowe, nieobowiązkowe pole „adres e-mail” w danych nagłówkowych.

To wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Ułatwi to szybki kontakt z podatnikiem, kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym JPK_VAT. Wysłanie powiadomienia pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji oraz bez potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym.

Ale dla naszych Szanownych Klientów nie ma to znaczenia – dzięki na bieżąco aktualizowanemu oprogramowaniu, nie muszą się tym w ogóle zajmować.