You are currently viewing Działalność będzie można zawiesić bezterminowo

Działalność będzie można zawiesić bezterminowo

  • Post last modified:29 listopada 2017

Resort rozwoju zamierza uelastycznić instytucję zawieszenia działalności gospodarczej. W projekcie nowego Prawa przedsiębiorców, który niedawno trafił do Sejmu, przewidziano m.in. wprowadzenie możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo.

Po wejściu w życie nowego Prawa przedsiębiorców, które ma zastąpić obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę ma być możliwe bez określenia okresu zawieszenia.

Obecne przepisy umożliwiają natomiast zawieszenie działalności na okres do 24 miesięcy. Nowe prawo pozwoli też na zawieszenie działalności na czas określony, ale nie krótszy niż 30 dni.

Jak wskazują projektodawcy, w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, niezatrudniających pracowników, zawieszenie możliwe będzie na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

„Proponuje się także (art. 22 ust. 2), aby z uprawnienia w zakresie zawieszenia mógł skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projekt trafił do Sejmu 21 listopada 2017 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 marca 2018 r.