You are currently viewing POLSKI ŁAD: płatności gotówkowe i bezgotówkowe

POLSKI ŁAD: płatności gotówkowe i bezgotówkowe

  • Post last modified:16 sierpnia 2022

Dzisiaj na temat płatności gotówkowych i bezgotówkowych od 1 stycznia 2022 r. i później.
Na początek definicje:

  • płatność gotówkowa – to rozliczenie finansowe dokonywane gotówką (banknoty i monety). Może to być wpłata gotówki w banku, bezpośrednia płatność (w sklepie, kontrahentowi) lub przekaz pocztowy;
  • płatność bezgotówkowa – to rozliczenie bez użycia gotówki, polegająca na przepisaniu dysponowania środkami pieniężnymi z jednego konta bankowego na drugie. Mogą to być płatności plastikową kartą płatniczą (za pomocą terminala najczęściej), płatność online (np. poprzez podanie numeru i kodu karty), płatność BLIK i przelew.

Od pewnego czasu zostały wprowadzone limity co do obrotu gotówkowego. Są one odmienne w zależności od tego kto jest odbiorcą pieniądza.

Na początek płatności między przedsiębiorcą a konsumentem:

  • o tym w jakiej formie będzie to płatność (gotówkowa czy bezgotówkowa) decyduje konsument (klient nie prowadzący działalności gospodarczej);
  • od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy muszą konsumentom umożliwić zapłatę bez użycia gotówki (przynajmniej jedną z powyżej wymienionych przykładów płatności bezgotówkowych) w każdym miejscu prowadzenia działalności, o ile umowa nie wskazuje konkretnej formy rozliczenia pieniężnego;
  • od 1 stycznia 2023 r. – jeżeli transakcja przekracza 20 tys. zł (nie ma znaczenia ilość płatności dla danej transakcji) – wtedy tylko przelew bankowy.

Płatności między przedsiębiorcami:

  • limit transakcji gotówkowych – do końca 2022 r. 15 tys. zł – od 1 stycznia 2023 r. 8 tys. zł. Przy płatności gotówkowej powyżej tych limitów – brak możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów podatkowych (limit dotyczy transakcji – a nie pojedynczej płatności);
  • dla płatności powyżej 15 tys. zł dla czynnego podatnika VAT konieczna jest weryfikacja rachunku bankowego klienta na tzw. białej liście;