Elektroniczne zwolnienia lekarskie

  • Post last modified:5 listopada 2018

Już 1 grudnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy nakładające na lekarzy obowiązek wystawiania tzw. e-zwolnień. W jaki sposób funkcjonować będzie nowy system?

Przed wprowadzeniem systemu e-zwolnień, lekarz musiał wystawić papierowe zwolnienie na druku ZUS ZLA. Następnie pacjent musiał wysłać to zwolnienie do ZUS tradycyjną pocztą (jeśli prowadził działalność gospodarczą, to robił to osobiście, jeśli zaś pracował na etacie, robił to za pośrednictwem pracodawcy). Do papierowego zwolnienia należało załączyć również papierowy druk ZUS Z-3b (przy działalności) lub druk ZUS Z-3 (przy etacie). Jeśli zaś ubezpieczony wnioskował o zasiłek opiekuńczy (opieka nad chorym dzieckiem) musiał załączyć dwa papierowe druki: ZUS Z-3b oraz ZUS Z-15. Teraz te dokumenty należy złożyć również w wersji elektronicznej.

Od grudnia 2018 roku lekarz wystawi wyłącznie zwolnienie elektroniczne. Dotyczy to jedynie tych płatników, którzy rozliczają składki ZUS za więcej niż 5 osób i mają obowiązek posiadania konta ZUS PUE – zachęcam do skorzystania. W przypadku mniejszych pracodawców (zatrudniających nie więcej niż 5 pracowników), jak również w przypadku osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze nie ma obowiązku posiadania konta na portalu PUE.