You are currently viewing Kalendarz

Kalendarz

  • Post last modified:18 lutego 2018

Termin podatkowy:

  • Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych – wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.
  • Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.
  • Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku.
  • Wpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT.
  • Wpłata podatku dochodowego od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.
  • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • Termin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze (rezygnacji z) uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Termin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.