Księga Przychodów i Rozchodów

Zakres usług:

 • obsługa rozliczeń i współpracy z ZUS w zakresie sporządzania bieżących (w tym elektronicznych) za podatnika, informowania o wysokości składek, wyjaśniania bieżących rozliczeń itp.;

 • sporządzenie deklaracji rocznej PIT/PIT L (pod warunkiem, że umowa obejmowała przynajmniej 3 ostatnie miesiące roku podatkowego, za który jest sporządzane rozliczenie roczne);

 • ewidencja dla celów podatku VAT oraz terminowe sporządzanie stosownych deklaracji VAT-7 (lub VAT 7K) i/luib JPK VAT;

 • udostępnianie modułu do wystawiania faktur umożliwiającego prowadzenie rozliczeń finsnaowych z kontrahentami, prowadzenie windykacji, prowadzenie magazynu czy sklepu internetowego.

Koszt:

200 zł netto/m-c – przy liczbie dokumentów nieprzekraczającej 15 szt. w miesiącu. Za każde kolejne rozpoczęte 10 szt. 50 zł netto/m-c.

check ikona weryfikacyjna elem biuro

Obsługa Wynikająca z Ewidencji Ryczałtowej

Zakres usług:

 • obsługa rozliczeń i współpracy z ZUS w zakresie sporządzania bieżących (w tym elektronicznych) za podatnika, informowania o wysokości składek, wyjaśniania bieżących rozliczeń itp. objęta jest podstawową umową na usługi księgowe;
 • ewidencja dla celów podatku VAT oraz terminowe sporządzanie stosownych deklaracji VAT-7 (lub VAT 7K) i/luib JPK VAT;
 • udostępnianie modułu do wystawiania faktur umożliwiającego prowadzenie rozliczeń finsnaowych z kontrahentami, prowadzenie windykacji, prowadzenie magazynu czy sklepu internetowego;
 • sporządzenie rozliczenia rocznego PIT-28 i przekazanie do US – raz do roku – obowiązek po stronie BR.

Koszt:

 • 150 zł netto/m-c – przy liczbie dokumentów nieprzekraczającej 15 szt. w miesiącu. Za każde kolejne rozpoczęte 10 szt. 50 zł netto/m-c
check ikona weryfikacyjna elem biuro

Podstawowa Obsługa Karty Podatkowej

Zakres usług:

 • obsługa rozliczeń i współpracy z ZUS w zakresie sporządzania bieżących (w tym elektronicznych) za podatnika, informowania o wysokości składek, wyjaśniania bieżących rozliczeń itp. (za zatrudnionych pracowników zgodnie z odrębnym cennikiem);
 • przygotowanie PIT-16 – zgłoszenia do rozliczenia w formie karty podatkowej;
 • sporządzenie deklaracji rocznej PIT-16A;
 • ewidencja dla celów podatku VAT oraz terminowe sporządzanie stosownych deklaracji VAT-7 (lub VAT 7K) i/luib JPK VAT;
 • udostępnianie modułu do wystawiania faktur umożliwiającego prowadzenie rozliczeń finsnaowych z kontrahentami, prowadzenie windykacji, prowadzenie magazynu czy sklepu internetowego.

Koszt:

 • 600 zł netto/rok
 • 100 zł netto/m-c
check ikona weryfikacyjna elem biuro

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły współpracy!

  Nazwa firmy Imię i nazwisko
  Email
  Telefon
  Rodzaj działalności
  Forma rozliczeń
  Płatnik VAT
  Liczba pracowników
  Liczba pracowników na zlecenie
  Liczba dokumentów miesięcznie
  Współpraca z Biurem eLeM
  Treść