You are currently viewing Nowy obowiązek – zgłaszanie umów o dzieło do ZUS

Nowy obowiązek – zgłaszanie umów o dzieło do ZUS

  • Post last modified:16 sierpnia 2022

Zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 płatnik składek ZUS będący osobą prawną lub osobą fizyczną po wejściu w życie przepisów będzie musiał poinformować ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Obowiązek ten dotyczy:

  • umowy zawartej z osobą, z którą osoba zgłaszająca nie pozostaje w stosunku pracy;
  • umowy, w ramach której nie jest wykonywana praca na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku prac.

Na zgłaszanie do ZUS umów o dzieło przewidziano 7 dni od momentu ich zawarcia.

Nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie oznacza jednak oskładkowania tych umów z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Tarcza antykryzysowa przewiduje jedynie obowiązek zarejestrowania umowy na koncie płatnika.