You are currently viewing Terminarz na styczeń 2021r.

Terminarz na styczeń 2021r.

  • Post last modified:16 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,
życzę Państwu wszelkiej pomyślności w nowym roku – aby kolejny już rozpoczęty był od niego lepszy, zdrowszy i mniej ograniczony.

W związku z tym, że każda zmiana roku wiąże się z dodatkowymi czynnościami, poniżej kilka niezbędnych informacji dotyczących terminów najbliższego miesiąca:

w dniu 15 stycznia br. upływa termin wystawiania faktur z tytułu usług i dostaw wykonanych w miesiącu grudniu 2020 r. Przypominam przy okazji, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten dotyczy również zaliczek – zasadą jest, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę (Podstawa prawna: art. 106i ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług​);

w dniu 20 stycznia br. upływa szereg terminów uiszczenia ostatnich zaliczek na podatek za rok 2020, a są to m.in.:

– potrącone z wynagrodzeń (wypłaconych w grudniu 2020r.) zaliczki na podatek dochodowy (Podstawa prawna: art. 38 ust. 1, art. 52o ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);

– ostatnia zaliczka na podatek dochodowy od osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej czy najmu (Podstawa prawna: art. 44 ust. 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);

w dniu 25 stycznia br. upływa termin rozliczenia podatku VAT (złożenie deklaracji i informacji – po stronie biura) oraz dokonania płatności z tego tytułu;

w dniu 31 stycznia br. upływają poniższe terminy:

– deklaracja chęci skorzystania z “Małego ZUS PLUS” – prześlę Państwu po weekendzie stosowne informacje w tym zakresie;

– PIT-4R/PIT-8AR – roczne rozliczenie potrąconych zaliczek od wynagrodzeń;

– PIT-11 wysyłka do urzędu skarbowego – dla pracowników termin do 28-mego lutego br.

Na zgłaszanie do ZUS umów o dzieło przewidziano 7 dni od momentu ich zawarcia.

Nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie oznacza jednak oskładkowania tych umów z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Tarcza antykryzysowa przewiduje jedynie obowiązek zarejestrowania umowy na koncie płatnika.