You are currently viewing JPK – moi Klienci mają to z głowy …

JPK – moi Klienci mają to z głowy …

  • Post last modified:1 stycznia 2018

Obowiązek przesyłania urzędowi skarbowemu plików JPK dotyczących ewidencji VAT obejmie od nowego roku również mikroprzedsiębiorstwa – także tzw. samozatrudnionych, jeśli są płatnikami podatku VAT. Pierwszy plik trzeba będzie przesłać już w lutym przyszłego roku. Co istotne, od 1 lipca 2018 r. w przypadku e-kontroli urzędu skarbowego przedsiębiorstwa będą musiały też udostępniać pozostałe pliki JPK, które zawierają dane o operacjach gospodarczych za dany okres.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pliki JPK można przekazywać skarbówce przez internet albo na dowolnym nośniku.

Dla moich Klientów jednak nic się nie zmienia – jestem w pełni przygotowana na tę dobrą zmianę.