You are currently viewing Mały ZUS w 2020r. – jakie są plany?

Mały ZUS w 2020r. – jakie są plany?

  • Post last modified:16 sierpnia 2022

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dotyczący tzw. małego ZUS-u plus.  Mały ZUS plus będzie skierowany zarówno do przedsiębiorców rozpoczynających działalność, jak i tych już ją prowadzą. Zgodnie z projektem, przedsiębiorca będzie mógł płacić obniżone – liczone proporcjonalnie do dochodów – składki na ubezpieczenia społeczne.

W projekcie przyjęto, że kwotą graniczną przychodu za 2019r. będzie 120 tys. zł (przeciętnie 10 tys. zł /m-c) – to prawie 2 razy tyle co w momencie wprowadzenia tzw. małego ZUS.

Pozostać ma zasada opłacania takiej składki przez maksymalnie 3 lata w ciągu kolejnych 5-ciu.

Podatnicy zainteresowani taką formułą płacenia składek będą musieli to zgłosić do końca stycznia danego roku.