You are currently viewing Biała lista podatników i rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą

Biała lista podatników i rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą

  • Post last modified:3 listopada 2019

W ostatnim czasie zmieniły się przepisy w zakresie posługiwania się rachunkiem bankowym dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Dotychczas osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, mogła dla tejże działalności wykorzystywać swój osobisty rachunek bankowy.

Numeru tego poza urzędem skarbowym (po właściwym zgłoszeniu tych danych) nikt nie mógł nigdzie zweryfikować.

 Obecnie przepisy obligują do dokonywania płatności między firmami tylko z wykorzystaniem rachunków bankowych zgłoszonych do Urzędu skarbowego na tzw. białą listę podatników VAT –  dla transakcji przekraczających 15 tys. zł.

Przepisy wprowadzające białą listę podatników VAT weszły w życie 1 września 2019 r. Jednakże regulacje odnoszące się do sankcji za wpłatę należności z tytułu przeprowadzonych transakcji, na konto inne niż wskazane w oficjalnym wykazie, będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z powyższym, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. nie wystąpi ryzyko sankcji z tytułu przelewu na rachunek kontrahenta, który nie został ujawniony organom podatkowym.

 Co to oznacza dla Państwa? Kilka kwestii:

  1. Dokonywanie płatności w szczególności tych powyżej kwoty 15 tys. zł ze szczególną ostrożnością;
  2. Konieczność weryfikacji czy rachunek (bądź rachunki), którym Państwo się posługujecie w prowadzonej działalności gospodarczej, został właściwie zgłoszony do urzędu skarbowego. Czy tak jest możecie Państwo zweryfikować to tutaj: biała lista – wyszukiwarka;
  3. Konieczność weryfikacji czy rachunek bankowy kontrahenta, któremu Państwo uiszczacie płatność, został przez niego właściwie zgłoszony – również na tej samej stronie;
  4. Każdorazową aktualizację numeru rachunku bankowego do urzędu skarbowego – w przypadku jego zmiany;
  5. Solidarną odpowiedzialność podatkową – w przypadku dokonania płatności na rachunek inny niż widniejący na liście oraz brak możliwości ujęcia w kosztach podatkowych takiego wydatku, o ile nie została taka płatność zgłoszona w ciągu 3 dni do urzędu skarbowego;

Proszę zwrócić uwagę na to, że Biuro w ramach zawartej umowy nie weryfikuje płatności dostarczanych faktur. Muszą to Państwo sprawdzać samodzielnie i dostarczyć tylko faktury zapłacone na sprawdzony rachunek bankowy z białej listy! Dziękujemy.