Kontakt elektroniczny z US

Tutaj znajdziecie Państwo informację w jaki sposób można udzielić pełnomocnictwa do Państwa spraw w Urzędach Skarbowych.

Możliwość komentowania Kontakt elektroniczny z US została wyłączona

Forma opodatkowania

W 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące wyboru i zmiany formy opodatkowania. Wyboru zasad ogólnych, podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można dokonać do 20-tego dnia miesiąca następującego po…

Możliwość komentowania Forma opodatkowania została wyłączona