Forma opodatkowania

W 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące wyboru i zmiany formy opodatkowania. Wyboru zasad ogólnych, podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można dokonać do 20-tego dnia miesiąca następującego po…

Możliwość komentowania Forma opodatkowania została wyłączona