• obsługa rozliczeń i współpracy z ZUS w zakresie sporządzania bieżących (w tym elektronicznych) za podatnika, informowania o wysokości składek, wyjaśniania bieżących rozliczeń itp. ;
 • sporządzenie deklaracji rocznej PIT/PIT L (pod warunkiem, że umowa obejmowała przynajmniej 3 ostatnie miesiące roku podatkowego, za który jest sporządzane rozliczenie roczne);
 • ewidencja dla celów podatku VAT oraz terminowe sporządzanie stosownych deklaracji VAT-7 (lub VAT 7K) i/luib JPK VAT;
 • udostępnianie modułu do wystawiania faktur umożliwiającego prowadzenie rozliczeń finsnaowych z kontrahentami, prowadzenie windykacji, prowadzenie magazynu czy sklepu internetowego.
 • 200 zł netto/m-c – przy liczbie dokumentów nieprzekraczającej 15 szt. w miesiącu. Za każde kolejne rozpoczęte 10 szt. 50 zł netto/m-c
 • przygotować opis
 • Polityka Rachunkowości – od 1.000,00 zł brutto
 • Zakładowy Plan Kont – od 1.000,00 zł brutto
 • uchwały wprowadzające – od 100 zł brutto/uchwała
 • sporządzenie list płac na podstawie umów i ewidencji czasu pracy sporządzanej przez pracodawcę;
 • sporządzanie informacji o należnych składkach za pracowników i należnej zaliczce na podatek dochodowy;
 • sporządzenie tzw pasków wypłat dla pracowników i przekazywanie ich do dystrybucji pracodawcy;
 • sporządzenie PIT-11 dla pracowników (dystrybucja po stronie pracodawcy) i US (przekazanie po stronie BR)- raz do roku za wszystkie zatrudnione osoby;
 • sporządzanie ZUS RMUA (dystrybucja po stronie pracodawcy / ZUS IWA (przekazanie po stronie BR – raz do roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • sporządzenie PIT-4R i przekazanie do US – raz do roku – obowiązek po stronie BR.
 • koszt do uzupełnienia
 • obsługa rozliczeń i współpracy z ZUS w zakresie sporządzania bieżących (w tym elektronicznych) za podatnika, informowania o wysokości składek, wyjaśniania bieżących rozliczeń itp. objęta jest podstawową umową na usługi księgowe;
 • ewidencja dla celów podatku VAT oraz terminowe sporządzanie stosownych deklaracji VAT-7 (lub VAT 7K) i/luib JPK VAT;
 • udostępnianie modułu do wystawiania faktur umożliwiającego prowadzenie rozliczeń finsnaowych z kontrahentami, prowadzenie windykacji, prowadzenie magazynu czy sklepu internetowego;
 • sporządzenie rozliczenia rocznego PIT-28 i przekazanie do US – raz do roku – obowiązek po stronie BR.
 • 150 zł netto/m-c – przy liczbie dokumentów nieprzekraczającej 15 szt. w miesiącu. Za każde kolejne rozpoczęte 10 szt. 50 zł netto/m-c
 • przygotować opis
 • podstawowe, uproszczone – równowartość średnio-miesięcznego wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym nie mniej niż 1.500,00 zł brutto.
 • pełne (wraz z RPP i ZZKW) – równowartość średnio-miesięcznego wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym nie mniej niż 3.000,00 zł brutto.
 • przygotowanie umowy według szablonu oraz rachunku;
 • sporządzenie informacji o należnych składkach z tytułu umowy i należnej zaliczce na podatek dochodowy;
 • sporządzenie PIT-11 dla osób współpracujących (dystrybucja po stronie zleceniodawcy) i US (przekazanie po stronie BR) – raz do roku za wszystkie współpracujące osoby;
 • sporządzenie PIT-48 i przekazanie do US – raz do roku – obowiązek po stronie BR.
 • uzupełnić koszt
 • obsługa rozliczeń i współpracy z ZUS w zakresie sporządzania bieżących (w tym elektronicznych) za podatnika, informowania o wysokości składek, wyjaśniania bieżących rozliczeń itp. (za zatrudnionych pracowników zgodnie z odrębnym cennikiem);
 • przygotowanie PIT-16 – zgłoszenia do rozliczenia w formie karty podatkowej;
 • sporządzenie deklaracji rocznej PIT-16A;
 • ewidencja dla celów podatku VAT oraz terminowe sporządzanie stosownych deklaracji VAT-7 (lub VAT 7K) i/luib JPK VAT;
 • udostępnianie modułu do wystawiania faktur umożliwiającego prowadzenie rozliczeń finsnaowych z kontrahentami, prowadzenie windykacji, prowadzenie magazynu czy sklepu internetowego.
 • 600 zł netto/rok
 • 100 zł netto/m-c

 

 • opis
 • do 15 dokumentów – nie mniej niż 500,00 zł netto/m-c
 • każde kolejne rozpoczęte 10 dokumentów – 200,00 zł netto.m-c.
 • obsługa rozliczeń i współpracy z ZUS w zakresie sporządzania bieżących deklaracji o wysokości składek
 • obsługa zwolnienia ZUS ZLA (każde zwolnienie niezależne od okresy jakiego dotyczy) 15,00 zł netto;
 • wyjaśnienie błędnych deklaracji (nie rozliczanych wcześniej przez biuro lub w związku z nieprzekazaniem wymaganych danych lub dokumentacji w terminie) wraz z przygotowaniem korekty (każdy m-c/ubezpieczony) 20,00 zł netto;
 • obsługa dokumentacji komorniczej w sprawie zajęcia (zarówno dla pracownika jak i podatnika) – 30,00-100,00 zł netto.
 • koszty do określenia

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły współpracy!