You are currently viewing Odpady – co z tym BDO?

Odpady – co z tym BDO?

  • Post last modified:10 grudnia 2019

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wspiera uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i zwiększenie poziomu ich recyklingu.

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji. Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek. Sprawdź czy musisz się zarejestrować w BDO.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne.

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady rejestracji w Rejestrze BDO. Papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpi rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Także elektronicznie trzeba będzie składać wnioski o zmianę danych w Rejestrze BDO czy wykreślenie z niego, w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności. Nie zmieniają się terminy na zmianę danych – 30 dni od dnia w którym zaszła zmiana i na złożenie wniosku o wykreślenie – 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

 Szczegóły na stronie